Emotie-eten

Boek jouw intakegesprek ‘Emotie eten’ en herstel jouw relatie met voeding.

Silver traject

In dit traject hebben we in totaal 10 sessies om jouw voeding-, en levensstijlgewoontes onder de loep te nemen.

We werken nog dieper op gedragsverandering en gebruiken hiervoor de beginselen van ACT (Acceptance And Commitment- therapy).

Laat ons stellen dat we in dit traject 40% focus op voeding leggen, 60% focus op al het omliggende.
Want uiteindelijk is voeding ‘het symptoom’ of ‘de uiting’ van hoe we denken en/of hoe we ons voelen.

Lees onze blogs over emotie-eten;

emotie-eten

Gratis ebook

Naar een ontstekingsvrij lichaam